General

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. BUG: When you deleted a debt the amount doesnt updated

  i added a debt and after rhat i deleted it and my amount its the same but the debt doesnt exist

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  4 comments  ·  BUG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. BUG: Using templates with voice input (template names consisting of multiple words)

  CZ: BUG: Hlasové zadávání šablon (jména šablon složená z více slov)

  Pokud mám pojmenované dvě šablony, příklad:


  1. pivo #on


  2. pivo #ona


  Tak se pokaždé vezme jenom první šablona a už nebere v potaz druhý název. Ani když je to bez hash tagů a nebo dokonce přehozené pořadí v šablonách. Nic nemá vliv.

  Vždycky bere první nalezený výraz.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  BUG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base