General

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. IMPROVEMENT: Zobrazit seznam záznamů při kliknutí na rozpočet

  Uvítal bych v Rozpočtech po ťuknutí na rozpočet zobrazení všech transakcí týkajících se tohoto rozpočtu.

  12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. MODULE: Tvorba faktur / Invoice editor

  Vzhledem k tomu, že dle ceníku(http://wallet-dev.herokuapp.com/en/pricing) to vypadá, že se snažíte cílit i na firmy a podnikatele, stálo by za to mít možnost tvorby jednoduchých faktur s možností exportu do PDF a odesláním např. emailem (s možností PDF nejdříve digitálně podepsat certifikátem pomocí nějaké aplikace, jako např. DocuSign Ink).

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. IMPROVEMENT: Enchance shopping list (currencies, hastags, descriptions)

  When recording a shopping list as a new Record:

  - Ability to choose currency from my assigned currencies
  - Ability to add #hashtags & description

  27 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  5 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. MODULE: Search

  The current search tool is a bit clumsy.

  My goal is to add another module called "Search" to the left vertical menu which should be better optimized and provide us with:

  - instant search results - "in real time" (currently: click on filter - type - apply filter - didn't find - click on filter - type another expression - and so on...)
  - ability to find:
  - all starred records
  - all records with warranty
  - all records with recipe
  - and other standard search filters (account/category, income/expense/all, date range, tags, ...)
  - ability to apply multiple search filters

  101 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. MODULE: Filtry

  Trochu bych rozvedl modul Filtry.

  Už jste vytvořili task na ukládání/načítání/mazání filtrů.

  Při vytvoření filtru by bylo dobré přidat jeho název a popis.
  Dále by tento filtr měl obsahovat checkbox pro příznak, aby se filtr zobrazoval v modulu Filtry.

  Co by měl tento modul zobrazovat?

  V levém Slide menu by se přidala položka Filtry. Po kliknutí na tuto položku by byl uživatel přesunut na stránku velice podobnou Dashboardu akorát místo jednotlivých účtů by viděl na každé stránce jeden aktivovaný filtr. S tím že by tam byly grafy, poslední transakce a do budoucna i jiné moduly.

  Tímto by si uživatel mohl…

  19 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  ready to start  ·  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. IMPROVEMENT: Pay debt on a specific account (option to choose an account)

  V současné době je dluh při zaplacená automaticky zaplacen na účet ze kterého byl vytvořen. V praxi to ovšem takto běžně neprobíhá, proto by bylo vhodné při zaplacení (ať už částečném nebo plném) mít možnost vybrat na jaký účet byl zaplacený.

  60 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  5 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. IMPROVEMENT: Debts (add charts)

  Bylo by dobré udělat do dluhů graf, či jiný přehled ze kterého bych viděl kolik mi kdo celkem dluží / kolik já celkem dlužím. Graf by mohl být stejný jako v záznamech, ať to máte co nejjednodušší na naprogramování :)

  30 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Some ideas for budgeting

  First, when going into Budgets > budget details > records, it would be helpful to display all records regardless of if it's in a previous period.

  Second, also when viewing a particular budget, it would be good to display the amount over or under the budget previous periods were. It's hard to tell from the graph.(I realise this is displayed somewhere else but I only just found that!)

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Some ideas for budgeting

  First, when going into Budgets > budget details > records, it would be helpful to display all records regardless of if it's in a previous period.

  Second, also when viewing a particular budget, it would be good to display the amount over or under the budget previous periods were. It's hard to tell from the graph.(I realise this is displayed somewhere else but I only just found that!)

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Monthly expense stacked bar chart

  In the version 5.3.1, on the app dashboard, there is a card showing monthly expenses with stacked bar chart, and it's very useful to monitor expense on a monthly basis, please bring this chart back.details pls refer attached picture

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  NEW FEATURE  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Add bank called "Banco Azteca"

  I would like that you add this bank because is the unique that I don't can add in the application.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Allow user to change priorities of spendings

  Wallet contains some rating of spendings like "I have to, I need and I want". It would be awesome to allow us to change these "tags" for categories / subcategories.

  For example I have to pay for some software in my work so it should be in category "I have to" not in "I want"

  Thanks!

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Automatic contact fetch for payee option

  I would like to suggest a thing that in place of payee can we gain the access to the contact then eventually when you type a contact name it will automatically fetch and use it in the payee option.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Add a "to be charged" option for payments to make them do not change the balance.

  The function can be implemented into already existing payment status (actually "confirmed", "not confirmed" and "contabilized"). The transition on the "to be charged" do not change balance of the account. It can be helpful for charge cards whitout bank synchronisation, so you can categorize expenses and have the same balance of the bank account in the app.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  NEW FEATURE  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Export expenses to an Excel/csv file.

  I've read ever other 'completed' ideas and to no avail, I can't find the button to export my data. Either said button is not user friendly or it doesn't exist.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  NEW FEATURE  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. allows us to add an interest or charges for borrowing or lending money and options to put the overdue amount depending on the no. of days

  its better if we can put detailed informations for borrowing and lending money, like an interest for a period of time (weekly/monthly), and the total amount to be paid (including the interest), put the loan term, put a monthly or weekly installments, show how much the loan is going to cost upon loan maturity. those details like that . looking forward to it.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  NEW FEATURE  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Android Fingertips

  I want to protect my app with my fingertips

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  IMPROVEMENT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Add Google Assistant integration!

  I've already developed an integration with the Google Assistant for myself but because not anybody can code I think this would be great for all.

  Example:

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  NEW FEATURE  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base