kainrath@drift.cz

My feedback

 1. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  kainrath@drift.cz commented  · 
  An error occurred while saving the comment
  kainrath@drift.cz commented  · 

  Chytré články doporučují pro lidi, kteří chtějí optimalizovat své výdaje, rozdělit výdaje na tři základní druhy - skupiny: výdaje nezbytné, nutné a zbytné. v 1. sk. např. energie, ve 2. sk. např. jídlo, doprava a ve 3. sk. zábava, dovolená atd. Proto jsem za tímto účelem začal používat Vaši aplikaci, ale pokud nemohu nějakým způsobem dosáhnout výše uvedeného rozdělení, ztrácí pro mne jakákoliv ap. smysl. Výše uvedeného jsem částečně dosahoval barevným rozlišením. Nyní, po updatu ap. už ani toto nedokážu.PK

  kainrath@drift.cz shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base